Σπουδές για μια σύγχρονη Γεωργική Εκπαίδευση προσφέρει ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε απόφοιτους της Α΄ Λυκείου. Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η φοίτηση είναι διετής και παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση.
Οι αιτήσεις για εγγραφή των μαθητών υποβάλλονται στις έδρες των ΕΠΑ.Σ.
Στις ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών, καθώς επίσης και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ (Α΄ ή Β΄ κύκλου) και των ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Οι  απόφοιτοι παίρνουν πτυχίο επιπέδου 3 το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Για το σχολικό έτος 2011-2012 θα λειτουργήσουν έξι  ΕΠΑ.Σ. και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Καλαμπάκα, στην Κρήτη, στη Νεμέα και στο Μαρούσι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ. :

·         Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων: Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων,

                                                                     τηλ. 26510 92219

 

·      Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας: 4ο χλμ. οδού Τρικάλων - Λάρισας,

                                                       Λάρισα, τηλ.2410 611093

 

·         ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας: Ιωαννίνων 95, Καλαμπάκα, τηλ. 24320 22781

 

·         ΕΠΑ.Σ. Κρήτης: Π.Γ.Σ. Γορτύνας Μεσσαράς, Μεσσαρά Κρήτης, τηλ. 28920 31259

 

·         Γεωργική ΕΠΑ.Σ. Νεμέας: Μαθητικής εστίας 37, Νεμέα, τηλ. 27460 23032

 

·         ΕΠΑ.Σ. Συγγρού:  Λ. Κηφισίας 182, Μαρούσι Αττικής τηλ. 210 2128119, 210 8012701

.

Εγγραφή – Φοίτηση – Τίτλος Σπουδών

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία την Α΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν τεχνικά – επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις, εξειδικευμένες ως προς το περιεχόμενο της ειδικότητας, που διδάσκονται στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των σχολών με σύγχρονα εποπτικά μέσα και πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό.
Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (Φ.Ε.Κ.18 Α' ). 
Οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των 7 ειδικοτήτων που διδάσκονται στις 6 ΕΠΑ.Σ. του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΕΠΑ.Σ. - Τ.Ε.Ε.)