Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ», έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα, καθώς και της κατάρτισης των αυτοαπασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Σκοπός του οργανισμού είναι η προσφορά επίκαιρης επαγγελματικής γνώσης και σύγχρονης πληροφόρησης και ενημέρωσης στις αγρότισσες και στους αγρότες ώστε να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του αγροτικού επαγγέλματος. Με αυτό τον τρόπο ο οργανισμός συμβάλει ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της οικονομίας.

Η αποστολή του Oργανισμού επιτυγχάνεται μέσω:

·        των 6 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) (πρώην Τ.Ε.Ε.) του  Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

·        των 70 Κέντρων "ΔΗΜΗΤΡΑ" (πρώην ΚΕΓΕ) στα πλαίσια της κατάρτισης και ενημέρωσης των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα

Οι Ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ.