Από 15.04.2016 και στο εξής, θα ενημερώνεστε από τη νέα ιστοσελίδα του
        ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.elgo.gr

                                    
                                    
www.elgo.gr                                                                       Add
Contact

Σημειώνεται ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν θα ενημερώνεται στο εξής.
Συστήνεται η χρήση ctrl -F5 για να καθαρίσει η μνήμη του υπολογιστή.