Από 15.04.2016 και στο εξής, θα ενημερώνεστε από τη νέα ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.elgo.gr

                      
www.elgo.gr
                                                                  Add
Contact

Σημειώνεται ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν θα ενημερώνεται στο εξής.

Συστήνεται η χρήση ctrl -F5 για να καθαρίσει η μνήμη του υπολογιστή.

                                               

 Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016