Οι Προοπτικές του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α "ΔΗΜΗΤΡΑ"

 

Ο Οργανισμός  μας  το 2011 προγραμματίζει να υλοποιήσει  437 προγράμματα Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους Νέους Αγρότες.

Τα προγράμματα κατάρτισης  απευθύνονται σε 8842 υπόχρεους  Νέους Αγρότες και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων (1,2,3) «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων  στον  Πρωτογενή Τομέα».  Θα υλοποιηθούν με ευθύνη των Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» που υπάρχουν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

 Παράλληλα:

1.      Θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του Πράσινου Πιστοποιητικού.

3.      Προωθείται η ίδρυση Ι.Ε.Κ.

4.     Θα ξεκινήσει η λειτουργία της Σχολής Αλιείας Φυτόκου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

5.      Θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης (ημερίδες, συνεδρία κτλ.) του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.

 

Ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.  το 2007 υλοποίησε  τα ακόλουθα προγράμματα(βλ. πίνακα E' ):

                                

                              403 προγράμματα κατάρτισης εκ των οποίων:

                                                137 προγράμματα Νέων Αγροτών

                                                  74 για Γυναίκες

 9 γι                                                    9 για Αλιείς

 

            183 για Αγρότες σε βραχυχρόνια  εξειδικευμένα θέματα

                   (π.χ. βιολογική γεωργία, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

 

82 ταχύρυθμα προγράμματα Μελισσοκομία

 

                                      110 ταχύρυθμα προγράμματα Καπνού