Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αχαρνών 29, Αθήνα 104 39

Τηλ. (210) 8821404-6

 

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

Δ/νση Εκπαίδευσης-Κατάρτισης

 

 

Fax (210) 8251368

Fax (210) 8821241

 

 

E-Mail. ogeeka@otenet.gr

E-Mail. ogeeka1@otenet.gr